Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wielgomłynach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
        Informacja o możliwościach korzystania z ESP (1)
    Zarządzanie Kryzysowe (3)
        Służby i jednostki powiatowe (1)
        Akty prawne (2)
    Ogłoszenia i Informacje (183)
        Ochrona Środowiska (0)
            Ogłoszenia (1)
            System Informacji o Środowisku (0)
        Ważne telefony i adresy (1)
        Rolnictwo (1)
    System Informacji o Środowisku (0)
    Dzienniki ustaw (0)
    Monitor Polski (0)
    Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego (0)
    Bezpłatna pomoc tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych (1)
    Nieodpłatna pomoc prawna (1)

Organy
    Wójt Gminy (1)
    Rada Gminy (0)
        Skład Rady Gminy (1)
        Składy osobowe i rodzaje Komisji Rady Gminy (1)
        Plany Pracy Rady Gminy (5)
        Plany Pracy Komisji Gminy (5)
        Wzór aktywny oświadczenia majątkowego (1)
        Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 rok (15)
        Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 rok (15)
        Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 rok (15)
        Oświadczenia majątkowe radnych - 2015 rok (16)
        Oświadczenia majątkowe radnych na początek VII kadencji Rady Gminy Wielgomłyny (15)
        Oświadczenia majątkowe radnych na koniec VI kadencji Rady Gminy Wielgomłyny (15)
        Oświadczenia majątkowe radnych - 2014 rok (15)
        Oświadczenia majątkowe radnych - 2013 rok (15)
        Oświadczenia majątkowe radnych - 2012 rok (15)
        Oświadczenia majątkowe radnych - 2011 rok (1)
        Oświadczenia majątkowe radnych na początek VI kadencji Rady Gminy Wielgomłyny (15)
        Oświadczenia majątkowe radnych na koniec V kadencji Rady Gminy Wielgomłyny (15)
        Oswiadczenia majątkowe radnych - 2010 rok (15)
        Oświadczenia majątkowe radnych - 2009 rok (15)
        Oświadczenia majątkowe radnych - 2008 rok (15)
        Oświadczenia majątkowe radnych - 2007 rok (0)
            Początek kadencji (15)
            Na dzień 30 kwietnia 2007 roku (15)
        Oświadczenia majątkowe radnych - 2006 rok (14)
        Oświadczenia majątkowe radnych - 2005 rok (15)
        Oświadczenia majątkowe radnych - 2004 rok (15)
        Oświadczenia majątkowe radnych - 2003 rok (15)

Gmina
    Sołectwa (1)
        Statuty Sołectw (18)
    Zamówienia Publiczne (1)
        Ogłoszenia o przetargach (167)
        Ogłoszenia o wynikach (80)
        Ogłoszenia o zawartych umowach (0)
        Ogłoszenia o protestach (2)
        Ogłoszenia o unieważnieniach (9)
    Organizacje pozarządowe (8)
        Wykaz organizacji (1)
        Ogłoszenia o konkursach (22)
        Ogłoszenie o wynikach konkursów (16)
    Gospodarka Nieruchomościami (34)
    Gospodarka odpadami komunalnymi (13)
    Informacja Publiczna (0)
        Prawo dostępu do infomacji publicznej (1)
        Wniosek o udostępnienie danych (1)

Sesje Rady Gminy
    Terminy Sesji (74)
    Terminy Komisji (63)
    Protokoły z Sesji Rady Gminy (0)
        2006 (2)
        2007 (6)
        2008 (10)
        2009 (12)
        2010 (12)
        2011 (10)
        2012 (10)
        2013 (10)
        2014 (13)
        2015 (10)
        2016 (11)
        2017 (13)
        2018 (7)
    Projekty Uchwał (36)

Urząd Gminy
    Statut Urzędu Gminy (2)
    Regulamin Organizacyjny (1)
    Regulamin Pracy (2)
    Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach (0)
    Ochrona danych osobowych (4)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
        Rejestr instytucji kultury (2)
    Nabór na wolne stanowiska pracy (0)
        Regulamin naboru (1)
        Ogłoszenia o naborze (29)
        Spełnienie wymogów formalnych (22)
        Ogłoszenia o wynikach naboru (23)
        Dokumenty do pobrania dla osób ubiegających się o zatrudnienie (3)
    Oświadczenia majątkowe pracowników Gminy Wielgomłyny (0)
        Wzór oświadczenia majątkowego (1)
        Oświadczenia majątkowe pracowników - 2018 rok (18)
        Oświadczenia majątkowe pracowników - 2017 rok (20)
        Oświadczenia majątkowe pracowników - 2016 rok (19)
        Oświadczenia majątkowe pracowników - 2015 rok (19)
        Oświadczenia majątkowe pracowników - 2014 rok (25)
        Oświadczenia majątkowe pracowników - 2013 rok (20)
        Oświadczenia majątkowe pracowników - 2012 rok (18)
        Oświadczenia majątkowe pracowników - 2011 rok (18)
        Oświadczenia majątkowe pracowników - 2010 rok (18)
        Oświadczenia majątkowe pracowników - 2009 rok (16)
        Oświadczenia majątkowe pracowników - 2008 rok (17)
        Oświadczenia majątkowe pracowników - 2007 rok (17)
        Oświadczenia majątkowe pracowników - 2006 rok (15)
        Oświadczenia majątkowe pracowników - 2005 rok (0)
        Oświadczenia majątkowe pracowników - 2003 rok (12)
    Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Wielgomłynach (3)
    Zarządzanie Ryzykiem (1)
    Petycje (1)
        2018 (1)
    Zgromadzenia publiczne (1)
    Wnioski, druki do pobrania (5)

Prawo miejscowe
    Statut Gminy (1)
    Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny (0)
        Na 2018 rok (54)
        Na 2017 rok (93)
        Na 2016 rok (95)
        Na 2015 rok (99)
        Na 2014 rok (80)
        Na 2013 rok (83)
        Na 2012 rok (102)
        Na 2011 rok (59)
        Na 2010 rok (89)
        Na 2009 rok (86)
        Na 2008 rok (81)
        Archiwum uchwał z lat 2003-2007 (0)
            2003 (11)
            2004 (0)
            2007 (60)
    Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny (0)
        Na 2018 rok (11)
        Na 2017 rok (119)
        Na 2016 rok (147)
        Na 2015 rok (115)
        Na 2014 rok (138)
        Na 2013 rok (120)
        Na 2012 rok (93)
        Na 2011 rok (86)
        Na 2010 rok (81)
        Na 2009 rok (68)
        Na 2008 rok (47)
        Na 2007 rok (22)
        Na 2006 rok (0)
    Budżet i Finanse Gminy (0)
        Budżet (16)
        Zmiany budżetowe (0)
            Zmiany w 2007 roku (0)
            Zmiany w 2008 roku (0)
                Zmainy - Wójt Gminy Wielgomłyny (0)
                Zmiany - Rada Gminy Wielgomłyny (0)
            Zmiany w 2010 roku (0)
            Zmiany w 2011 roku (5)
            Zmiany w 2009 roku (0)
            Zmiany w 2012 roku (13)
            Zmiany w 2013 roku (8)
            Zmiany w 2014 roku (6)
            Zmiany w 2015 roku (3)
        Sprawozdania budżetowe (0)
            Sprawozdania roczne (12)
            Sprawozdania kwartalne (0)
                Rok 2005 (0)
                Rok 2006 (0)
                Rok 2007 (4)
                Rok 2008 (4)
                Rok 2009 (3)
                Rok 2010 (4)
                Rok 2011 (4)
                Rok 2012 (6)
                Rok 2013 (4)
                Rok 2014 (4)
                Rok 2015 (4)
                Rok 2016 (4)
                Rok 2017 (8)
                Rok 2018 (2)
        Mienie Komunalne Gminy (0)
        Opinie RIO (42)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2020 (1)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020 (7)
        Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2022 (8)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024 (7)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024 (4)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2026 (9)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2030 (3)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2030 (1)

Kontrole
    Wewnętrzne (3)
        Plany Kontroli (3)
        Protokoły Kontroli (0)
        Zalecenia Pokontrolne (1)
    Zewnętrzne (6)
    Zasady kontoli przedsiębiorców (1)

Podatki i Opłaty Lokalne
    Wykaz Podatków (0)
        Podatek od Nieruchomości (3)
        Podatek Rolny (3)
        Podatek Leśny (2)
        Podatek od Środków Transportowych (1)
    Wykaz Opłat (0)
        Opłata od Posiadania Psów (1)
        Opłata Czynszowa (1)
        Taryfy Za Zbiorowe Odprowadzenie Śieków (1)
        Taryfy Opłat Za Wodę (1)
        Opłata targowa (1)
    Wykaz Udzielonych Ulg Podatkowych (12)
        Zasady zwolnień w podatku od nieruchomości oraz środków transportowych na terenie Gminy Wielgomłyny (1)

Strategie Programy i Plany
    Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (1)
    Strategia Rozwoju Gminy (1)
    Plan Rozwoju Lokalnego (1)
    Wieloletni Plan Inwestycyjny (0)
    Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy (3)
    Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (0)
        2007 (1)
        2008 (1)
        2009 (1)
        2010 (1)
        2011 (1)
        2012 (2)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
    Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (0)
        2006 (1)
        2007 (1)
        2008 (1)
        2009 (1)
        2010 (0)
        2011 (0)
        2012 (1)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2018 (1)
    Plan Gospodarki Odpadami (0)
    Plan Odnowy Miejscowości Wielgomłyny na lata 2008 - 2015 (1)
    Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1)
    Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 - 2013 (1)
    Program Usuwania Azbestu (1)

Wybory
    Wybory Prezydenta RP 2015 (16)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (12)
    Wybory Ławników Sądowych (6)
    Wybory uzupełniające Ławników Sądowych (1)
    Wybory Samorządowe 2014 (27)
    Referendum ogólnokrajowe 2015 (11)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 (11)
    Wybory Parlamentarne 2015 (13)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2016 (27)
    Wybory Samorządowe 2018 (39)

Jednostki Organizacyje Gminy
    Gminny Ośrodek Kultury (1)
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Zasiłek rodzinny (1)
        Zasiłek pielęgnacyjny (1)
        Świadczenia pielęgnacyjne (1)
        Dodatek mieszkaniowy (1)
        Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1)
    Gminny Ośrodek Zdrowia (1)
    Zakład Komunalny (1)
    Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach (1)
    Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzu (1)
    Publiczna Szkoła Podstawwowa w Wielgomłynach (1)
    Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie (1)
    Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (0)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)

System Informacji o Środowisku

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".