Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wielgomłynach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 W WIELGOMŁYNACH

UCZESTNICZY W PROJEKCIE SYSTEMOWYM W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Instrument realizacji

Narodowej Strategii Ram Odniesienia na lata 2007-2013

składający się z dwóch komponentów (centralnego i regionalnego)

podzielonych na 10 Priorytetów. POKL wskazuje kierunki rozwoju kapitału

ludzkiego i społecznego w Polsce

 

Priorytet VII  Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

 

Projekt: Powroty, my też jeszcze potrafimy

 

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Poddziałanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Cele, zadania, zamierzone rezultaty projektu systemowego:

„Powroty, my też jeszcze potrafimy”

realizowanego przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach

Cel główny projektu to rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji, eliminowanie
różnego rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych, psychologicznych) jakie będą napotykać
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, borykające się z problemami na rynku pracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakłada osiągnięcie wyznaczonych celów poprzez
zrealizowanie zamierzonych zadań, czyli zawarcie siedmiu kontraktów socjalnych z osobami
długotrwale korzystającymi z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej,
wykluczonymi społecznie, bądź zagrożonymi wykluczeniem.

Uczestnikami projektu będą mieszkańcy Gminy Wielgomłyny

Rezultatem uczestnictwa w projekcie będzie:

- zawarcie siedmiu kontraktów socjalnych;

- szkolenia dla wszystkich uczestników projektu;

- podniesienie kwalifikacji zawodowych przez wszystkich uczestników projektu;

- podjęcie zatrudnienia przez dwie lub trzy osoby, z którymi będą zawarte kontrakty  socjalne
oraz pełne ich usamodzielnienie się i wyjście z systemu pomocy społecznej  a tym samym poprawa warunków ich życia;

- praca socjalna ze wszystkimi uczestnikami projektu i otoczeniem tych osób;

- lepsza jakość pracy Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zatrudnienie dwóch  pracowników socjalnych 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".