Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wielgomłynach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

XLIV sesja Rady Gminy Wielgomłyny - 27 czerwca 2018r.

Zapraszamy na posiedzenie XLIV sesji Rady Gminy Wielgomłyny VII kadencji, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku o godz. 8:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wielgomłynach.

   Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielgomłyny.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielgomłyny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok:
  - rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielgomłyny za rok 2017,
  - rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wielgomłyny za rok 2017,
  - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wielgomłyny za rok 2017,
  - zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wielgomłyny na dzień 31 grudnia 2017 roku,
  - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Wielgomłyny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wielgomłyny za rok 2017:
  - zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielgomłyny,
  - odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Wielgomłyny dla jednostki OSP Zagórze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2018-2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Wielgomłyny na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wielgomłyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wielgomłyny.
 14. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 15. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji z dnia 29 maja 2018 roku.
 16. Zapytania i wnioski radnych.
 17. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".